Lister og kandidatar 2021

Her finner du oversikt over kva for parti og kandidatar som stiller til val ved stortingsvalet 2021.

Publisert:

Oversikta byggjer på data som er rapportert inn frå fylkeskommunane via valsystemet EVA.

Rådatafil

Rådatafila inneheld alle lister og kandidatar til stortingsvalet 2021.

Vallister og kandidatar 2021 (csv)