Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valresultat og valoppgjer

Økt valgdeltakelse

Foreløpige tall viser at valgdeltakelsen for kommunestyrevalget ender på 64,7 prosent, en økning på 4,5 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunestyrevalg.

Publisert:

Også for fylkestingsvalget har det vært økt valgdeltakelse. I år ser det ut til at 60,5 prosent har stemt ved dette valget, mot 55,8 prosent i 2015.

Ved kommunestyrevalget er andelen som har forhåndsstemt foreløpig 32 prosent, mot 24 prosent i 2015. Frem til fredag 6. september hadde nesten 900 000 forhåndsstemt.

Valgdeltakelsen er basert på de innrapporterte tallene fra kommunene. Inntil samtlige kommuner har ferdigstilt valgoppgjøret og rapportert er valgdeltakelsen foreløpig. Les hvordan din stemme blir en del av valgresultatet.