Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valdag og gjennomføring
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Personstemme og slengere

Personstemmer og slengere er velgerne sin mulighet til å påvirke kandidatrekkefølgen på stemmesedlene til partiene.

Arkivert

Personstemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

Når partiene bestemmer hvem som skal stå på deres stemmeseddel bestemmer de også rekkefølgen til kandidatene. Hvis du er uenig i denne rekkefølgen, kan du gi personstemmer til en eller flere kandidater på listen. Dette gjør du ved å sette kryss ved siden av de kandidatene du ønsker at skal representere partiet i kommunestyret eller i fylkestinget. De kandidatene du setter kryss ved siden av vil da få en større vekting på din stemme.

Slengere ved kommunestyrevalg

Hvis du ønsker å gi en personstemme til en eller flere kandidater fra andre partier enn det du stemmer på, kan du gi disse en slengerstemme. Disse må du da skrive opp i et eget felt på stemmeseddelen. Husk å føre opp fullt navn og partitilhørighet til de du ønsker å gi slengerestemmer til. Hvor mange slengere det er mulig å gi, avhenger av størrelsen til det aktuelle kommunestyret. På alle kommunestyrestemmesedler står det hvor mange slengere det er mulig å gi. Dersom du velger å gi slengerstemmer, vil partiene til de du gir slengerstemmer til få en andel av din stemme, mens partiet du stemmer på vil miste tilsvarende andel. Det er bare mulig å føre opp slengere ved kommunestyrevalg.

Les gjerne en mer detaljert beskrivelse av hvordan dette påvirker valgoppgjøret i kommunene og fylkeskommune.