Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valdag og gjennomføring

I dag er det val

På valdagen 9. september må du røyste i den heimkommunen din. Det er den kommunen du var folkeregistrert som busett 30. juni 2019.


Kommunen kunngjer kvar vallokalet ditt er og kor lenge det held ope. Merk likevel at du kan røyste i eit kva som helst slags vallokale i kommunen. Det er også mogleg å finne vallokalet ditt på valglokaler.no.

Du må ta med deg legitimasjon! 

Det er ikkje naudsynt med valkort, men det forenklar arbeidet til valfunksjonærane om du tek det med og det går raskare for deg å røyste.

Har du flytta etter 30. juni?

Du har røysterett og røystar i den kommunen der du er manntalsført. Om du har flytta etter 30. juni, står du innført i manntalet i den kommunen du har flytta frå, sjølv om du har meldt flytting.