Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valdag og gjennomføring
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Fakta om valget

Hvor mange valglokaler er det egentlig og hvor mange er det som har stemmerett? Finn svaret på dette og andre kjappe fakta om valget.

Arkivert

Valglokaler

Åpningstider

  • Åpningstidene varierer fra sted til sted, men alle må stenge senest klokka 21.

Forhåndstemming

  • Forhåndsstemming pågår fra 12. august til 6. september. Dersom man på valgdagen ikke befinner seg i den kommunen hvor man er manntallsført, må man forhåndsstemme.

Stemmerett

  • 4.2 millioner personer har stemmerett ved kommunestyre og fylkestingsvalget. Det er ca 180.000 flere enn ved valget for fire år siden.

Valgdeltakelse 2015

  • Ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg var valgdeltakelsen 60,2 prosent. 2,4 millioner velgere stemte i 2015. Av disse var det 585.250 personer som forhåndsstemte.

Valglokalet

  • I valglokalet velger man stemmesedler i valgavlukket. Så blir legitimasjon kontrollert og velgeren krysset av i manntallet. De sammenbrettede stemmesedlene stemples av en funksjonær før velgeren legger dem i urnen.

Stemme blankt

  • Det er mulig å stemme blankt, og disse blir registrert som avgitte stemmer (deltakelse), men ikke telt med i totalresultatet. I 2015 ble det avgitt 15.474 blanke stemmer, mens 3.271 stemmer ble forkastet.