Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valdag og gjennomføring

70 valgobservatører til Norge under valget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har akkreditert 70 norske og internasjonale valgobservatører til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Publisert:

Valgobservatørene vil besøke valglokaler både under forhåndsstemmeperioden og på selve valgdagen.

Det kommer internasjonale observatører til Norge i regi av blant annet Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), Kristelig Folkeparti og Høyres Hovedorganisasjon.

Les mer om valgobservatørenes og deres program på regjeringen.no