Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Tilskot til informasjon
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Stor interesse for å informere om valg

Valgdirektoratet har fått inn 66 søknader med en samlet sum på nesten 30 millioner til å informere om valg.

Arkivert

Valgdirektoratet lyste i oktober ut tilskuddsmidler til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Bevilgningen er på 5,2 millioner kroner og skal gå til tiltak som øker stemmeberettigedes kunnskap om valget og gir økt valgdeltakelse.

Prioriterte målgrupper er grupper med lavere valgdeltakelse, som unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.

Ved fristens utløp hadde det kommet inn totalt 66 søknader, og det totale beløpet det er søkt om er på om lag 29,3 millioner kroner, noe som er mer enn fem ganger bevilgningsbeløpet på 5,2 millioner kroner.

Søknadene blir nå behandlet, og Valgdirektoratet tar sikte på at vedtak blir sendt ut til søkerne i slutten av januar.