Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Tilskot til informasjon
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rapportering på tilskudd til informasjonstiltak

Aktørene som mottok tilskudd av Valgdirektoratet til informasjonstiltak rettet mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal levere rapport og regnskap for tiltaket.

Arkivert

De 13 aktørene som har mottatt tilskudd skal rapportere gjennom Valgdirektoratets elektroniske rapporteringsskjema innen 30. november 2019. Valgdirektoratet forventer at tilskuddsmottakerne gir en utfyllende beskrivelse av hvordan tilskuddsmidlene er benyttet og at denne samsvarer med prosjektbeskrivelsen.

Regnskap

Alle tilskuddsmottakere må levere regnskap der det tydelig kommer frem hva tilskuddsbeløpet er benyttet til. Regnskapet legges ved det elektroniske skjemaet. Eventuelt kan regnskap sendes Valgdirektoratet på e-post til [email protected]

For tilskudd på 100 000 kroner eller mer skal tilskuddsmottaker i tillegg dokumentere gjennomførte tiltak/prosjekter med regnskap attestert av statsautorisert revisor. Dette regnskapet skal være Valgdirektoratet i hende innen 30. juni 2020. Dersom ikke alle tilskuddsmidler er brukt opp, skal dette tilbakebetales til Valgdirektoratet snarest og senest innen 10. desember 2019.

Til rapporteringsskjema

Retningslinjer for tilskuddsordningen