Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Førehandsrøyste
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Stadig flere forhåndsstemmer

Frem til og med tirsdag 3. september har 576 493 avgitt sin stemme til kommunestyre og fylkestingsvalget.

Arkivert

På samme tidspunkt ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 hadde 379 057 stemt innen tirsdagen før valgdagen. Ved stortingsvalget i 2017 gjaldt dette 681 011.

Bare i løpet av tirsdag 3. september forhåndsstemte 68 655.

Se hvordan forhåndsstemmene har fordelt seg ut over forhåndsstemmeperioden. 

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke til og med 3. september.pdf

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 3. september.pdf

Se forhåndsstemmetall fra tidligere år