Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Førehandsrøyste
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Så mange tidligstemte

Mellom 1. juli og 11. august benyttet 11 318 velgere seg av muligheten til å tidligstemme før den ordinære forhåndsstemmeperioden begynner innenriks.

Arkivert

Tidligstemmegivning er et innenriks tilbud for de som ikke har mulighet til å stemme hverken i den ordinære forhåndsstemmeperioden, fra 12. august til 6. september, eller på selve valgdagen, 9. september. Tidligstemmegivning skal sikre at alle velgere som ønsker, skal få mulighet til å stemme. 

Ved stortingsvalget i 2017 tidligstemte 12 582 velgere, mens 6 114 tidligstemte ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

Det er per 11. august registrert mottatt til sammen 11 318 tidligstemmer, fordelt etter fylke slik:

Fylke

Tidligstemmer

Stemmeberettigede

Oslo

607

545 583

Rogaland

1341

363 931

Møre og Romsdal

845

207 844

Nordland

670

192 501

Viken

2727

963 813

Innlandet

587

300 841

Vestfold og Telemark

903

334 410

Agder

433

238 333

Vestland

1861

494 949

Trøndelag

687

366 288

Troms og Finnmark

657

193 219

Totalt

11 318

4 201 712