Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Førehandsrøyste

Røystemottakarar på Svalbard og Jan Mayen

Førehandsrøystinga på Svalbard vil finne stad i Longyearbyen, Ny-Ålesund og på dei meteorologiske stasjonene Bjørnøya og Hopen. Det er også mogleg å røyste på Jan Mayen.


Nedanfor finn du ei oversikt over røystemottakarar på Svalbard og Jan Mayen. Røystemottakarar i utlandet finn du her.

Longyearbyen

Mottak av førehandsrøyster vil skje på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget frå og med 1.juli til og med 2.september 2019, måndag - fredag mellom kl 09:00 – 15:00.

Førehandsrøystegjevinga i Longyearbyen blir avslutta 2.september for å sikre at røystene kjem frem til riktig kommune i tide.

Følgande tilsette i Longyearbyen lokalstyre er oppnemnd av Sysselmannen på Svalbard som røystemottakarar:

 • Ovide Flobakk Bråten
 • Tommy Pedersen
 • Trude Røsholt
 • Grethe Svendsen
 • Mads Vadum Wilmann
 • Anne Rakel Østli
 • Sissel Helen Hultgren
 • Silje Solend
 • Tone Sandnesaunet
 • Svein Olav Ween
 • Morten Dyrstad
 • Anne Søvold Vikanes
 • Hege Walør Fagertun
 • Signe Selven

Ny – Ålesund

Mottak av førehandsrøyster vil skje i «Servicebygget» frå og med 1.juli til og med 28.august 2019 måndag – fredag mellom kl 08:00 – 12:00 og kl 13:00 – 16:30.

Førehandsrøystegjevinga i  Ny – Ålesund blir avslutta 28.august for å sikre at røystene kjem frem til riktig kommune i tide.

Følgande tilsette i Kings Bay AS er er oppnemnd av Sysselmannen på Svalbard som røystemottakarar:

 • Karianne Jensen
 • Ole Jacob Wiersholm
 • Sally Hovelsø
 • Sunniva Berge Mo

Bjørnøya og Hopen

Det vil bli gitt høve til førehandsrøystegjving for personer ved meteorologiskestasjonane på Bjørnøya og Hopen etter nærare avtalt tidspunkt med Sysselmannen.

Følgande tilsette hos Sysselmannen er oppnemnde som røystemottakarar:

 • Asle Bjørndal
 • Kristin Åvangen
 • Jorunn Tove Høiland
 • Trine Elisabeth Pedersen
 • Tommy Markussen

Jan Mayen

Det vil bli gitt høve til førehandsrøystegjving for personer ved stasjonen på Jan Mayen.

Følgande tilsett er særskilt oppnemnd av Valdirektoratet som røystemottakarar:

 • John Anders Bestum