Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Førehandsrøyste
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Rekordmange har forhåndsstemt

I løpet av den første uken med forhåndsstemming har hele 92 312 personer har forhåndsstemt. Aldri har så mange forhåndsstemt så tidlig i et kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Arkivert

I 2015 forhåndsstemte 42 862 den første uken av forhåndsstemmegivningen. Det betyr at over dobbelt så mange har forhåndsstemt i år sammenlignet med forrige gang det var kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Totalt utgjør dette 2,2 prosent av de litt over 4,2 millionene som har stemmerett.

Ved stortingsvalget i 2017 forhåndsstemte 107 150 personer den første uken. Da forhåndsstemte til sammen over 1 million velgere i løpet av forhåndsstemmeperioden.

Se tall fra ditt fylke og din kommune

Lurer du på hvor mange som har forhåndsstemt i din kommune eller i ditt fylke i løpet av den første uken med forhåndsstemegivning? Se vår kommune- og fylkesvise fordeling

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 17. august

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke til og med 17. august