Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Førehandsrøyste
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Mange har allerede stemt

I løpet av de to første ukene med forhåndsstemmegivning har 234 599 allerede avlagt sin stemme.

Arkivert

Det utgjør 5,58 prosent av de stemmeberettigede. Til sammenligning hadde bare 93 210 velgere avgitt sin stemme på samme tidspunkt ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

I 2017 hadde 291 699 velgere avgitt sin stemme ved stortingsvalget på samme tidspunkt.

Nesseby i Finnmark på forhåndsstemmetoppen

Prosentvis har flest så langt forhåndsstemt i Nesseby i Finnmark. Der har 99 velgere så langt gått til urnene, noe som utgjør 12,91 prosent av de stemmeberettigede i kommunen.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 24. august.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke til og med 24. august.