Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Førehandsrøyste
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

10 prosent har allerede stemt

I løpet av tre uker med forhåndsstemming har 440 959 allerede stemt. Det utgjør 10,5 prosent av alle som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Arkivert

Disse tallene inkluderer 11 318 som tidligstemte mellom 1. juli og 11. august

I 2017 hadde 505 963 velgere avgitt sin stemme ved stortingsvalget før den siste uken i forhåndsstemmeperioden. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 gjaldt dette 293 215.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 31. august 2019

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke til og med 31. august 2019

Se forhåndsstemmetall fra tidligere år

Se tallene frem til og med 24. august 2019