Valdagen er fastset

Måndag 11. september 2023 går vi til valurnene.

Valdagen forkommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 er måndag 11. september. Det blei bestemt i statsråd 22. april.

Det enkelte kommunestyre kan sjølv vedta at det også skal holdast val i kommunen søndag 10. september 2023.