Informasjonsbrosjyrar til lag og organisasjonar

Informasjonsbrosjyren om valet har i år vorte gjort om til ei eiga nettside, men det er også mogleg å bestille fysiske brosjyrar for lag og organisasjonar.

Informasjonsbrosjyren frå Valdirektoratet gjev veljarane den viktigaste informasjonen om stortingsvalet 2021. I denne får veljarane vite kven som har røysterett og når, kvar og korleis ein røystar.

I år kjem denne informasjonen på fleire flater

Den fysiske informasjonsbrosjyren kjem på følgjande språk: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, tigrinja (eritreisk), somali, persisk/farsi, tyrkisk, urdu, russisk, thailandsk, vietnamesisk.

Brosjyrar på samiske språk blir sende ut til husstandar og kommunar i forvaltningsområdet for samiske språk.

Kommunar, fylkeskommunar, politiske parti og interesseorganisasjonar kan bestille papirbrosjyren gratis frå Valdirektoratet.

Slik bestiller du

Du bestiller brosjyrar ved å fylle ut dette skjemaet.

Hugs å opplyse om kontaktperson for mottak av bestillinga og riktig leveringsadresse. Tilgjenge på dei ulike versjonane kan variere.