Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Valgresultat og valgoppgjør
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Stor økning i valgdeltakelsen blant unge

Velgerundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at valgdeltakelsen blant første og andregangsvelgere gikk opp med 10 prosentpoeng.

Arkivert

Den samlede valgdeltakelsen ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 var på 64,7 prosent mot 60,2 prosent i 2015. Velgerundersøkelsen fra SSB viser at det var en økning i valgdeltakelsen i alle aldersgrupper, men at økningen var størst i gruppene under 30 år.

Men de eldre stemmer fortsatt mest

Tross denne økningen blant unge velgere, ligger valgdeltakelsen i denne gruppen fortsatt langt under de eldre velgerne, og spesielt de rundt 70. For mens valgdeltakelsen blant de under 30 år ligger rundt 50 prosent, stemte nærmere 80 prosent av 70-åringene.

Økning også i andre grupper med lav valgdeltakelse

Også blant utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn økte valgdeltakelsen ved årets valg sammenlignet med i 2015.