Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Valgdag og gjennomføring

I dag er det valg

På valgdagen 9. september må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019.


Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. Du finner også ditt valglokale på valglokaler.no.

Du må ta med deg legitimasjon! 

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Har du flyttet etter 30. juni?

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført. Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Du er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni 2019.