Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Valgdag og gjennomføring

Endre på stemmeseddelen

Hvis du ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til en eller flere kandidater

Publisert:

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.
Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen

Hvis du ønsker å gi en personstemme til en eller flere kandidater fra andre partier enn det du stemmer på, kan du gi disse en slengerstemme. Disse må du da skrive opp i et eget felt på stemmeseddelen. Husk å føre opp fullt navn og partitilhørighet til de du ønsker å gi slengerestemmer til.