Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Tilskudd til informasjon
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Støtte til å informere om valg i 2019

Vil du bidra til at flere stemmer ved valget? Har du en god idé om hvordan vi kan få enda flere velgere til urnene? Slik kan du få støtte til din idé!

Arkivert

Valgdirektoratet utlyser tilskuddsmidler til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. Målet med tilskuddet er å øke de stemmeberettigedes kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel konferanser og andre lignende arrangementer, kampanjer, internettsider, produksjon og distribusjon av trykksaker og så videre.

Tiltak rettet mot unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon blir prioritert.

Det er organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret som kan søke om tilskudd. Det er et krav at tiltaket det søkes om tilskudd til er partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet.

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått at det bevilges 5,2 millioner kroner til formålet. Valgdirektoratet tar forbehold om at Stortinget vedtar bevilgningen før tilskudd kan utbetales. Erfaringsmessig søkes det om mer tilskudd enn det er midler til. Det er derfor mulig at også søknader som innvilges får utmålt mindre tilskudd enn det søkes om.

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes i retningslinjene for tilskuddsordningen. Søknad sendes inn ved å bruke Valgdirektoratets elektroniske søknadsskjema.

Tilskuddsordningen forvaltes av Valgdirektoratet. Ved spørsmål om ordningen, kontakt Valgdirektoratet:

Søknadsfristen er 30. november 2018