Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Lister og partier
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Hvilke partier kan stille liste etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019?

Arkivert

Nye partier som ønsker å stille liste til valg, må som regel oppfylle visse krav om oppslutning. Dette gjør de ved å samle et visst antall underskrifter. Etablerte partier slipper derimot å gjennomføre denne prosessen for hvert valg dersom de oppfyller kravene i valgloven om forenklet regelverk. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil det gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 enten:

 • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
 • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

For disse partiene er det tilstrekkelig at listeforslaget blir underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalorganisasjon i vedkommende sin kommune eller fylke. Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.

Oversikt over partier som kan stille etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Partier som har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg:

Nyregistrerte partier som ikke har stilt ved storingsvalg kan stille liste med forenklet regelverk dersom de har et lokallag i det valgdistriktet hvor de ønsker å stille liste. To personer fra lokallaget i valgdistriktet må i så fall undertegne listeforslaget.

Disse kravene gjelder følgende registrerte partier:

 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Denne listen kan oppdateres på grunn av saksbehandlingstid.

Partier som faller utenfor ordningen med forenklet regelverk

Øvrige registrerte partier må oppfylle kravene i valgloven § 6-3 (2) for å kunne stille liste.

Ved kommunestyrevalg kreves underskrifter av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer minst 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede i kommunen som det skal velges representanter til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.  

Ved fylkestingsvalg kreves underskrifter fra minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet.

Disse kravene gjelder følgende registrerte partier:

 • Alliansen
 • Kystpartiet
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Samfunnspartiet