Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Lister og partier
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Offentliggjøring av lister til valget

I løpet av den første uken i juni skal listene for hvem som stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 være klare.

Arkivert

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i innen 1. april klokken 12.

Kommunene og fylkeskommunene er pliktige å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listene må du kontakte den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.

Behandling og godkjenning av lister

Før en liste kan godkjennes av et valgstyre, må de behandle denne for å sikre at listen blant annet er korrekt utfylt, inneholder korrekt og nødvendig dokumentasjon og ikke minst at de som står oppført på listen er klar over at de stiller til valg.

Fristen for dette er 1. juni og først etter dette blir listene offentliggjort på valg.no.