Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Lister og partier
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Ingen stryking av listekandidater ved neste års valg

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) vil vente på valglovutvalget sin utredning mot slutten av 2019 før de tar opp saken om gjeninnføring av stryking av listekandidater.

Arkivert

Det blir derfor ikke mulighet til å stryke listekandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget neste høst.

En del av mandatet til valglovutvalget. Bakgrunnen for saken er at Stortinget vedtok i 2017 at "regjeringen skal fremme et forslag om å gjeninnføre velgernes mulighet til å stryke listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg"

Regjeringen satte ned et valglovutvalg i juni 2017 som skal foreta en helhetlig gjennomgang av valgordningen og fremme forslag til en ny valglov.

KMD mener at valglovutvalget bør utrede dette spørsmålet og eventuelt foreslå å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater i den nye valgloven. Utvalget skal levere sin utredning innen 31. desember 2019.