Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme

Stemmemottakere på Svalbard og Jan Mayen

Forhåndsstemmegivningen på Svalbard vil foregå i Longyearbyen, Ny-Ålesund og på de meteorologiske stasjonene Bjørnøya og Hopen. Det er også mulig å avgi sin stemme på Jan Mayen.

Publisert:

Nedenfor finner du en oversikt over stemmemottakere på Svalbard og Jan Mayen. For stemmemottakere i utlandet kan du se her.

Longyearbyen

Mottak av forhåndsstemmer vil skje på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget fra og med 1.juli til og med 2.september 2019, mandag - fredag mellom kl 09:00 – 15:00.

Forhåndsstemmegivningen i Longyearbyen avsluttes 2.september for å sikre at stemmene kommer frem til riktig kommune i tide.

Følgende ansatte i Longyearbyen lokalstyre er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard som stemmemottakere:

 • Ovide Flobakk Bråten
 • Tommy Pedersen
 • Trude Røsholt
 • Grethe Svendsen
 • Mads Vadum Wilmann
 • Anne Rakel Østli
 • Sissel Helen Hultgren
 • Silje Solend
 • Tone Sandnesaunet
 • Svein Olav Ween
 • Morten Dyrstad
 • Anne Søvold Vikanes
 • Hege Walør Fagertun
 • Signe Selven

Ny – Ålesund

Mottak av forhåndsstemmer vil skje i «Servicebygget» fra og med 1.juli til og med 28.august 2019 mandag – fredag mellom kl 08:00 – 12:00 og kl 13:00 – 16:30.

Forhåndsstemmegivningen i Ny – Ålesund avsluttes 28.august for å sikre at stemmene kommer frem til riktig kommune i tide.

Følgende ansatte i Kings Bay AS er er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard som stemmemottakere:

 • Karianne Jensen
 • Ole Jacob Wiersholm
 • Sally Hovelsø
 • Sunniva Berge Mo

Bjørnøya og Hopen

Det vil bli gitt anledning til forhåndsstemmegivning for personer ved de meteorologiske

stasjonene på Bjørnøya og Hopen etter nærere avtalt tidspunkt med Sysselmannen.

Følgende ansatte hos Sysselmannen er oppnevnte som stemmemottakere:

 • Asle Bjørndal
 • Kristin Åvangen
 • Jorunn Tove Høiland
 • Trine Elisabeth Pedersen
 • Tommy Markussen

 Jan Mayen

Det vil bli gitt anledning til forhåndsstemmegivning for personer ved stasjonen på Jan Mayen.

Følgende ansatt er særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet som stemmemottaker:

 • John Anders Bestum