Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme

Slik forhåndsstemmer du i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Du kan forhåndsstemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen ved å henvende deg til en utenriksstasjon eller en stemmemottaker oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard eller av Valgdirektoratet. I utlandet kan du også brevstemme.


Hvis du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg. Er du manntallsført i Oslo kommune og ønsker å stemme ved valg til bydelsutvalg, må du bruke et blankt ark og skrive navnet på partiet/gruppen du stemmer på. Skriv også at stemmeseddelen gjelder for valg til bydelsutvalg 2019 i den bydelen der du har stemmerett

Slik forhåndsstemmer du i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen:

  1. Du må møte personlig på en utenriksstasjon, hos en stemmemottaker i utlandet, eller hos en stemmemottaker på Svalbard og Jan Mayen
  2. Stemmemottakeren gjør deg kjent med fremgangsmåten ved stemmegivningen og gir deg skrivesaker, stemmeseddel og stemmeseddelkonvolutt. Deretter vises du til et sted hvor du i enerom og usett avgir stemme.
  3. Kryss av hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Ønsker du å stemme på et annet  parti/gruppe, skriver du navnet i et eget felt. Markerer du ikke av for et parti/gruppe stemmer du blankt.     
  4. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten. Konvolutten skal limes igjen.
  5. Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten skal limes igjen.
  6. Stemmemottakeren fyller ut skjemaet og signerer på omslagskonvolutten.
  7. Stemmemottakeren gir deg deretter omslagskonvolutten, slik at du kan signere og dermed bekrefte at det som står skrevet på omslagskonvolutten er riktig. Påse at alle nødvendige opplysninger er med. Det er særlig viktig at du ser at stemmemottaker har notert rett navn, fødselsnummer (11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge.
  8. Stemmemottakeren sørger for at forhåndsstemmen blir sendt direkte til riktig kommune i Norge.

Husk gyldig legitimasjon