Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme

Mange har allerede stemt

I løpet av de to første ukene med forhåndsstemmegivning har 234 599 allerede avlagt sin stemme.

Publisert:

Det utgjør 5,58 prosent av de stemmeberettigede. Til sammenligning hadde bare 93 210 velgere avgitt sin stemme på samme tidspunkt ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

I 2017 hadde 291 699 velgere avgitt sin stemme ved stortingsvalget på samme tidspunkt.

Nesseby i Finnmark på forhåndsstemmetoppen

Prosentvis har flest så langt forhåndsstemt i Nesseby i Finnmark. Der har 99 velgere så langt gått til urnene, noe som utgjør 12,91 prosent av de stemmeberettigede i kommunen.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 24. august.

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke til og med 24. august.