Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forhåndsstemme fra utlandet

Det er mulig å forhåndsstemme fra utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen fra 1. juli 2019.

Arkivert

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Følgende steder er det mulig å forhåndsstemme i utlandet:

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 9. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor er det mulig å stemme i utlandet?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Oversikten for stemmemottakere på Svalbard og Jan Mayen finner du her.

En rekke generalkonsulater og konsulater er honorære representanter for Norge uten norskspråklig personell. Kontortiden varierer og kan være begrenset til få timer og dager i uken. Det er derfor lurt å gjøre seg kjent med åpningstidene på forhånd.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg. Er du manntallsført i Oslo kommune og ønsker å stemme ved valg til bydelsutvalg, må du bruke et blankt ark og skrive navnet på partiet/gruppen du stemmer på. Skriv også at stemmeseddelen gjelder for valg til bydelsutvalg 2019 i den bydelen der du har stemmerett

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.