Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme

Adresseregister over de ulike valgstyrene

Her finner du oversikt over postadressene til valgstyrene ved valget 2019.


Oversikten finnes i PDF og i .xlsx(Excel).