Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme
Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

500 000 har stemt

Til og med mandag 2. september har 507 838 forhåndsstemt. Aldri før har så mange stemt en uke før forhåndsstemmeperioden går ut i et kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Arkivert

Til og med mandag 2. september har 507 838 forhåndsstemt. Aldri før har så mange stemt en uke før forhåndsstemmeperioden går ut i et kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Disse tallene inkluderer 11 318 som tidligstemte mellom 1. juli og 11. august. Det vil si at 12 prosent av de med stemmerett allerede har avlagt sin stemme med fire dager igjen av forhåndsstemmeperioden.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 hadde 333 547 avgitt sin stemme i løpet av den siste mandagen i forhåndsstemmeperioden. Tilsvarende hadde 608 588 stemt på samme tid ved stortingsvalget i 2017.

Forhåndsstemmer, inkludert 11 318 tidligstemmer, så langt i år

Uke

Dato

 Forhåndsstemmer

Prosent stemt

33

17.aug

                         103 630

                     2,47

34

24.aug

                         245 917

                     5,85

35

31.aug

                         440 959

                   10,50

36

01.sep

                         441 653

                   10,51

36

02.sep

                         507 838

                   12,09


Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 2. september 2019

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på fylke til og med 2. september 2019

Se forhåndsstemmetall fra tidligere år

Se tallene frem til og med 31. august 2019