13. september er det stortings- og sametingsvalg

Allerede fra 1. juli kan du stemme i hvilken som helst kommune i Norge dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære forhåndsstemmeperioden.

I perioden 1. juli til 3. september kan du også stemme fra utlandet.

Husk legitimasjon!

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang.

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!

Følg smittevernsregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til
å stemme. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Stemme i utlandet

I perioden fra 1. juli til 3. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

Se mer informasjon om å stemme i utlandet.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Når og hvor kan du stemme?

Forhåndsstemme kan du gjøre fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september i hvilken som helst kommune. På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære valglokaler.
Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra. Ta kontakt med
kommunen for informasjon om hva som gjelder der du bor.

Er du syk eller ufør? Da kan du kontakte kommunen din frem til kl. 10 den 10. september om å forhåndsstemme hjemme.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du be kommunen din om å få tidligstemme fra 1. juli.

Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 1. juli og frem til og
med 3. september.

Slik stemmer du

 

Steg 1 for å stemme

Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

1

 

Steg 2 for å stemme

Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.

2

 

Steg 3 for å stemme

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

3

 

Steg 4 for å stemme

Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

4

 

Steg 5 for å stemme

Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

5

Hvis du stemmer utenfor egen kommune, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

I år får du digitalt valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Til toppen av siden