13. september er det stortings- og sametingsvalg

I disse dager mottar du valgkortet ditt. Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 10. august til 10. september.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Nå kommer valgkortet ditt

Før forhåndsstemmeperioden starter 10. august får du tilsendt valgkortet ditt. I år mottar de fleste dette digitalt. Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett.

Benytter du digital postkasse fra Digipost eller E-boks mottar du valgkortet ditt der. Har du ikke en digital postkasse mottar du valgkortet i Altinn.

Du får en SMS når valgkortet er tilgjengelig. Når du har mottatt denne kan du logge inn i tjenesten du benytter for å finne valgkortet ditt:

Velgere som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene får valgkortet tilsendt på papir.

Følg smittevernsregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til
å stemme. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Når og hvor kan du stemme?

Forhåndsstemme kan du gjøre fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september i hvilken som helst kommune. På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære valglokaler.
Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra. Ta kontakt med
kommunen for informasjon om hva som gjelder der du bor.

Er du syk eller ufør? Da kan du kontakte kommunen din frem til kl. 10 den 10. september om å forhåndsstemme hjemme.

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? Da kan du be kommunen din om å få tidligstemme fra 1. juli.

Det er også mulig å stemme fra utlandet fra 1. juli og frem til og
med 3. september.

Slik stemmer du

Steg 1 for å stemme

Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

1
Steg 2 for å stemme

Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning nedenfor).

2
Steg 3 for å stemme

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

3
Steg 4 for å stemme

Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

4
Steg 5 for å stemme

Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

5

Endringer på stemmeseddelen

Du kan gjøre noen endringer på stemmeseddelen. Å gjøre endringer på stemmeseddelen påvirker ikke hvor mye din stemme teller. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmeseddelen.

Endre rekkefølge på kandidatene

Endre rekkefølgen på kandidatene

Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e)
slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være.

Stryke kandidater

Stryke kandidater

Sett et kryss i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.

Hvis du stemmer utenfor egen kommune, får du en stemmeseddel med navnene på de registrerte politiske partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partienes kandidater. Du kan derfor ikke gjøre endringer på disse stemmesedlene.

Er ikke partiet eller gruppen du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppen på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt valgdistrikt, og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Stemme i utlandet

I perioden fra 1. juli til 3. september kan velgere som bor eller oppholder seg i utlandet forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere.

Se mer informasjon om å stemme i utlandet.

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Før valgdagen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare stemme én gang.

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon!

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Til toppen av siden