Stortings- og sametingsvalget 2021

Valgdagen er mandag 13. september, og da må du stemme i egen kommune.

Husk legitimasjon!

Hvor er nærmeste valglokale?

Valgdagen er mandag 13. september.

Her finner du ditt nærmeste valglokale.

Illustrasjon for valglokaler

Slik stemmer du

Steg 1 for å stemme

Ta den stemmeseddelen du vil bruke.

1
Steg 2 for å stemme

Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning nedenfor).

2
Steg 3 for å stemme

Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.

3
Steg 4 for å stemme

Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.

4
Steg 5 for å stemme

Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

5

Endringer på stemmeseddelen

Du kan gjøre noen endringer på stemmeseddelen. Å gjøre endringer på stemmeseddelen påvirker ikke hvor mye din stemme teller. Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmeseddelen.

Endre rekkefølge på kandidatene

Endre rekkefølgen på kandidatene

Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e)
slik at du markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være.

Stryke kandidater

Stryke kandidater

Sett et kryss i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.

 

Følg smittevernsregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til
å stemme. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Digitalt valgkort

I år har de fleste mottatt valgkortet digitalt.

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett, og i år har de fleste mottatt dette digitalt.

Velgere som benytter digital postkasse fra Digipost eller E-boks har fått valgkortet der. Har du ikke en digital postkasse er valgkortet tilgjengelig i Altinn.

Logg inn i tjenesten du benytter for å finne valgkortet ditt:

Velgere som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene har fått tilsendt valgkortet på papir.

Når og hvor kan du stemme?

På valgdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert bosatt i per 30. juni 2021. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Dersom du er i karantene skal du ikke stemme i ordinære valglokaler.
Dersom du er i isolasjon skal du stemme hjemmefra. Ta kontakt med
kommunen for informasjon om hva som gjelder der du bor.

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Hjelp til å stemme

Ta kontakt med en valgfunksjonær dersom du har spørsmål eller trenger veiledning når du skal stemme. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en valgfunksjonær eller en annen person som du selv peker ut.

Les mer om hvordan du kan få hjelp til å stemme i et valglokale, på en institusjon eller hjemme.

Til toppen av siden