Kendi belediyenizde oy kullanma

Steg 1 for å stemme
Kullanmak istediğiniz oy pusulasını seçin.
Steg 2 for å stemme
Oy pusulasında dilediğiniz değişiklikleri yapın.
Steg 3 for å stemme
Oy pusulasını, parti isimleri içeride ve damga alanı dışarıda kalacak şekilde katlayın. Bu sayede, verdiğiniz oyu kimse göremez. Oy pusulasını bir zarfın veya başka bir kılıfın içerisine yerleştirmeyin.
Steg 4 for å stemme
Bir sandık görevlisine gidin, kimliğinizi gösterin ve oy pusulasının dışına damga vurulmasını sağlayın. Damgalı olmayan oy pusulaları geçerli sayılmaz!
Steg 5 for å stemme
Damgalı oy pusulasını sandığa atın.
Oy pusulalarının üzerinde oynama

Oy pusulası üzerinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Oy pusulası üzerinde değişiklik yapmanız, oyunuzun değerini etkilemez. Değişikliklerin nasıl yapılacağına ilişkin kılavuzu da oy pusulası üzerinde bulabilirsiniz.
Endre rekkefølge på kandidatene
Adayların sırasını değiştirme
Adaylara hangi sırayla oy verdiğinizi belirtmek için her bir aday adının solundaki kutucuğa bir (yeni) sayı girin.
Stryke kandidater
Adayları listeden çıkarma
Silmek istediğiniz adayların sağındaki kutucuğa çarpı işareti koyun.