Návti jienasta ietjat sijddasuohkanin

Steg 1 for å stemme
Válde dav jienastimlistav mav ájgo adnet.
Steg 2 for å stemme
Rievddada jienastimlistav jus ja gåktu iesj sidá.
Steg 3 for å stemme
Máhtsasta jienastimlistav belludaknamájn sisi ja stiempela sajijn ålgus - navti ij vuojnnu majt jienasta. Ij galga aneduvvat konvoluhtta jali makkirak gåbtjås jienastimlista ålggolin.
Steg 4 for å stemme
Maná nágin válggabarggáj, vuoseda duodastusáv ja oattjo stiemmpelav jienastimlista ålgusjbælláj. Jienastimlistan galggá stiempel jus galggá dåhkkiduvvat!
Steg 5 for å stemme
Bieja stiempeldum jienastimlistav jienastimlihttáj.
Rievddadit jienastimlistav

Besa muhtem mudduj jienastimlistav rievddadit. Jus jienastimlistav rievddada de ij dat vájkkuda man ednagit duv jiedna merkaj. Jienastimlistan aj tjuodtju bagádus gåktu dav rievddadit jus sidá.
Endre rekkefølge på kandidatene
Målssot kandidáhtaj vuorov
Bieja (ådå) tállav ruvton kandidáhta(j) namá gårobielen váj mierkki gåktu duv mielas kandidáhtaj vuorro galggá liehket.
Stryke kandidater
Sihkkot ierit kandidáhtajt
Ruossista kandidáhta(j) namá oalges biele ruvton jus sidá suv ierit sihkkot.