Stemme fra utlandet

Det er mulig å stemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen fra 1. juli.

Publisert:

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere som oppnevnes av Sysselmesteren på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Her finner du oversikt over hvor du kan stemme i utlandet.

Velgere i utlandet som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

Når er fristen for å stemme?

Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet og på Svalbard ved stortingsvalget 2021 er 3. september. Fristen på Jan Mayen er 10. september.

Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen 13. september for å telle med i oppgjøret. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.