Stemme på institusjon

Kommunene er pålagt å avholde forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner. I tillegg oppfordres kommunene til å avholde forhåndsstemmegivning på andre institusjoner.

Publisert:

Kommunene skal informere innbyggerne/beboerne om når og hvor dette kommer til å skje. Hvis du som velger bor på en helse- og omsorgsinstitusjon eller annen institusjon hvor kommunene avholder forhåndsstemmegivning, kan du avgi din stemme der du oppholder deg.

Hvem kan avgi sin stemme på institusjoner og når foregår dette?

Forhåndsstemmegivning på institusjoner avholdes slik at beboere på disse stedene skal få mulighet til å avgi sin stemme dersom det er vanskelig å komme seg til ordinære forhåndsstemme- eller valglokaler. Når forhåndsstemmegivningen avholdes er denne imidlertid åpen for alle. Det innebærer at både beboere, ansatte og pårørende kan avgi sin stemme.

Kommunene bestemmer selv når de skal avholde forhåndsstemmegivning på institusjoner. Ta derfor kontakt med din kommune for å få vite nøyaktig tidspunkt.

Veiledning

Når du skal avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Valgmedarbeiderne kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. En valgmedarbeider kan forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Kanskje trenger du assistanse under hele stemmegivningen eller kanskje holder det at valgmedarbeideren leser opp alle partinavnene for deg? Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Legitimasjon

For å avgi din stemme, må du ha med legitimasjon. Dersom du er beboer på en helse- og omsorgsinstitusjon eller i et fengsel, og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg. Det er ikke anledning for andre velgere å gå god for din identifikasjon.

Stemmegivning på oppsatt forhåndsstemmested

Når kommunen avholder forhåndsstemmegivning på institusjoner, vil de rigge opp et forhåndsstemmelokale. Dette vil enten foregå i et eget rom, eller i fellesområder hvor det er plass til dette. Rutinen vil være lik som hvis du gikk i et forhåndsstemme- eller valglokale for å stemme:

  • En valgmedarbeider vil gi deg informasjon om hvordan du skal stemme
  • Du går inn i valgavlukket, velger stemmeseddel for det partiet du ønsker å stemme på, og foretar eventuelle rettelser på seddelen
  • Du går bort til et bord med to valgmedarbeidere. De sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

Stemmegivning på rommet til velgeren

Hvis du ikke har mulighet til å komme deg til det rommet hvor forhåndsstemmegivningen foregår, kan også valgmedarbeiderne komme til rommet der du oppholder deg. Da vil de tilrettelegge for at du kan avgi din stemme der du er.

Dette foregår slik:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme