Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme eller der de er.

Oppdatert:

Når man tar kontakt med kommunen for å stemme hjemme, må man oppgi grunnen til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Velgere i isolasjon skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.

I forhåndsstemmeperioden kan velgere som er pålagt karantene eller isolasjon på grunn av covid-19 søke om å stemme der de oppholder seg. Dette gjelder for eksempel velgere som oppholder seg i en annen kommune enn den den de er manntalsført i.

Etter forhåndsstemmeperioden kan velgere i karantene og isolasjon som befinner seg i kommunen de er manntalsført i, søke om å stemme hjemme helt frem til klokken 10 på valgdagen.

Hvordan søker man om å få stemme hjemme?

Du søker til kommunen om å få avgi stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for å stemme hjemme eller der du oppholder deg er kl. 10 den 10. september.

Er du pålagt isolasjon på grunn av covid-19 kan du søke frem til kl. 10.00 på valgdagen dersom du stemmer i kommunen du er manntalsført i.

Veiledning

Når du skal avgi din stemme, vil valgmedarbeideren forklare hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Valgmedarbeiderne kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. En valgmedarbeider kan forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg.
Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Kanskje trenger du assistanse under hele stemmegivningen eller kanskje holder det at valgmedarbeideren leser opp alle partinavnene for deg? Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Slik foregår stemmegivning hjemme

Å avgi sin stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen.
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen.
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme.