Hjelp og assistanse i valglokalet

Slik kan du få hjelp og assistanse i valglokalet

Publisert:

Når kommunene velger ut valglokaler, skal de ivareta tilgjengelighet til og i valglokalet. Dette innebærer at det skal være enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn i lokalet uten å møte på hindringer. Det skal også være mulig for alle velgergrupper å komme seg enkelt rundt i valglokalene uten å møte på hindringer. Dette betyr at kommunene må sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene. Videre så skal kommunene sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt kan navigere seg inne i lokalet.

Veiledning

Når du kommer for å avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Alle valglokaler skal ha valgmedarbeidere som kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. Valgmedarbeideren kan vise deg rundt i valglokalet, og forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier og lister som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Har du behov for assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Eksempelvis så kan valgmedarbeideren lese opp alle partinavnene for deg, og så gjennomfører du resten av stemmegivningen selv. Vedkommende kan også bistå deg med å foreta rettelser på stemmesedlene, eller annet du har behov for.

Etter du har fått den nødvendige assistansen, går valgmedarbeideren ut av valgavlukket. Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Velgere med psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse kan selv velge assistent

Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme alene? Da har du rett på å få hjelp til å stemme av en person som du selv peker ut eller av en valgfunksjonær. Det er ikke nødvendig at en valgfunksjonær blir med inn i valgavlukket dersom du velger å få hjelp av person du selv peker ut.

Valgloven slår også fast hvem som skal avgjøre om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp. En stemmemottaker eller valgfunksjonær avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp ved forhåndsstemmingen. På valgtinget er det stemmestyret som avgjør om velgeren oppfyller kravene dersom en valgfunksjonær eller et stemmestyremedlem mener velgeren ikke oppfyller kravene.

Punktskrift

Dersom du har nedsatt syn eller er blind, finnes det avkryssingsstemmesedler med veiledere i punktskrift. Avkryssingsstemmesedlene inneholder alle registrerte politiske partier, og du setter et kryss ved det partiet du ønsker å stemme på. Dersom du ønsker å stemme på en lokal liste/parti som ikke står på oversikten, er det et eget felt hvor dette kan skrives på stemmeseddelen.