Valglister og kandidater til stortingsvalget

I juni kan du se hvilke lister og partier som stiller til valg ved stortingsvalget 2021.

Partier og grupper som ønsker å stille ved stortingsvalget 2021, må ha levert listeforslag til fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Fylkesvalgstyrene i de aktuelle valgdistriktene skal legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. Dersom du har spørsmål knyttet til listene må du kontakte den aktuelle fylkeskommunen som valgdistriktet tilhører.

Behandling og godkjenning av lister

Før listene kan godkjennes må fylkesvalgstyrene kontrollere at listene er korrekt utfylt og at de inneholder korrekt og nødvendig dokumentasjon. De må også forsikre seg om at de som står oppført på listen godkjenner at de stiller til valg.

Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Fylkesvalgstyrene sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når vi har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiserer vi disse på valg.no.