Partier som kan stille etter forenklet regelverk

Se hvilke partier som kan stille etter forenklet regelverk ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Published:

Partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i.

Partier som er registrert i Partiregisteret etter stortingsvalget 2021 og registrerte partier som ved valget i 2021 fikk minst 5000 stemmer i hele landet, eller minst 500 stemmer i ett valgdistrikt, kan stille etter forenklet regelverk.

Se hvilke krav og frister som gjelder for listeforslag.

Partier og lister som kan stille etter forenklet regelverk

Partier som fikk minst 5000 stemmer i hele landet, eller minst 500 stemmer i ett valgdistrikt ved stortingsvalget 2021:

 • Arbeiderpartiet
 • Folkets Parti (tidligere: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt (tidligere: Partiet De Kristne)
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norgesdemokratene (tidligere: Demokratene)
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Det er ingen nye registrerte partier ved valget i 2023 som kan stille etter forenklet regelverk.

Registrerte partier som ikke kan stille etter forenklet regelverk

De øvrige registrerte partiene oppfyller ikke kravet til forenklet behandling og må samle inn underskrifter i henhold til reglene i § 6-3 andre ledd i valgloven.

Det gjelder:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Kystpartiet
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Piratpartiet
 • Samfunnspartiet